یا علی، گردن بزن!

دادخواهم بر تو ای علی.
ای شیر خدا.
ای سلطان مردان جهان!
چون کافری پیش تو می آید دادخواه یا علی، این چنین فخری هیچ سلطان نداشته است یا علی.
آنکه کافران دینش به دادخواهی پیشش روند، او همچون خداست، یا علی.
زانکه تو میدانی، بس کافر که پاک تر ز مسلمان است یا علی.
مر مرا هم گردن بزن گر تو خواهی یا علی.
با این حال دادخواهم یا علی.
کس چه میداند شاید من هم تو را دیدم و مسلمان شدم یا علی!

کاش تو بودی، بیایی یا علی.
گردن بزن، یا علی!
فخر است بر من کافر، با شمشیر تو مردن، یا علی.

کاش یکی مثل تو بود در این کشور، یا که اقل سرباز تو بود، یا علی.
کاش نامردان را گردن میزد یا علی!
دادخواهم بر تو یا علی.
میگریم بر تو، که تو خود مظلوم بودی یا علی.
مرد مردان، شاه شاهان، یا علی.
کس نداریم. بی کسیم.
کافران نیز بعد از تو بی کس شدند، یا علی.

کافرم.
کافر.
تنها علی را قبول دارم.
علی!
کفر من شاید برتر است از مسلمانی.
کس چه میداند، یا علی.
کافرم، خواهی گردن بزن.
با این حال دادخواهم پیش تو، یا علی.
چونکه گفتند یک مرد است در جهان، آن تویی، یا علی.
شاه شاهان، سطان مردان، یا علی.
تنها به دنبال تو آمدم، یا علی.
گر قصور است بر من ببخش، یا علی.
گمان ندارم جوانمردان را، که کافران مجذوب را از خود برانند یا علی.
تو صفات و اسماء خدایی یا علی.
اسلام بی تو بی معناست، یا علی.

دادخواهم یا علی.
میخواهم که بمیرند یا علی.
ای مظلوم.
باید گریست بر تو یا علی.
کس نبود که تو را دادخواهی کند، یا علی.
با این حال، کس نداریم جز تو، یا علی.
مر مرا نیز گردن بزن، گر تو خواهی یا علی.
گر نباشیم، دیگر اعتراضی نیست یا علی.
تنها از تو میخواهم که نامردان نباشند، یا علی.
نبودیم و گر نباشیم مهم نیست. بودن در جهانی بدون تو سودی نبخشد یا علی.
گر باید بمیریم و نباشیم، خواستارم به شمشیر تو یا علی.
ادعایی ندارم یا علی.
حق بودن نیز قائل نیستم بر خویشتن، یا علی!
چون تویی باشد، ما چه هستیم، یا علی.
بود و نبود ما هیچ است، یا علی.
تو باش، من راضیم، یا علی.
آنکه تو باشی، هیچ ناحق نباشد در جهان، یا علی.
من نمیتوانم تو باشم، یا علی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>