جامعۀ ما پر از دو چیز است…

دزدی و تظاهر
دزدی و تظاهر
دزدی و تظاهر…
دزدی و تظاهر…
دزدی و تظاهر…
دزدی و تظاهر…

زشتی
افکار زشت
اعمال زشت
گفتار زشت

و فساد
که نتیجهء تمام اینهاست

مینگرم
از دریچهء چشم خویش این جهان را
گمان ندارم جای دیگر هم خیلی بهتر باشد
مرد! به گمانم جهان تا بوده همین بوده
حال کمی اینور، کمی آنور
شاید در تاریخ در مقاطعی در جاهای خاصی به علت خاصی وضع خیلی بهتر بوده، اما در کل واقعیت این جهان همین است
از روزی که بشر پا به روی زمین گذاشت
و قابیل هابیل را کشت!
از همان روز شروع شد
امیدی نیست که ذات این جهان و انسانها تغییر زیادی بکند
اما امید هست که یک تن بتواند خویش را برهاند
گرچه جهان جای سختیست
گرچه تیره و تاریک مینماید
و هراس ها
و رنج ها
اما به گمانم آدمی میتواند
میتواند که سخت شود، و سخت تر، و سخت تر
آنقدر سخت که از همهء این سیاهی نیز سخت تر شود
البته نه سختی پلید، بلکه سختی مردانه، دلاورانه
سختی و استحکام و عظمت و شکوه روح و ارادهء انسان
و آنگاه شاید بتوان حتی روی جهان تاثیر گذاشت
ناامید نیستم
اما هرچه بیشتر قوی میشوم، هرچه بیشتر چشمانم میتواند بی پرده حقیقت را ببینید، پلیدی ها بیشتر بر من آشکار میشوند، زشتی ها را با وضوح بیشتری در تقریبا همه جا و همه کس میبینم.
و یادم میاید که روزگاری ادیان چه گفته اند… بزرگان چه گفته اند… و تطابق، کم و بیش شگفت انگیز است!
بیشتر میفهمم که گویی همهء این داستان ها راست است
شیطان و دیو و فرشته ها…
همه حقیقت دارند
بنوعی و به شکلی
شاید هم دقیقا به همان شکل
کسی چه میداند مرد!
و گرچه سیاهی ها و زشتی ها را هر روز بیشتر میبینی، بیشتر بو و طعم تنفرآور آنها را با تمام وجودت حس میکنی و منزجر میشوی، اما همزمان نورهای امید و زیبایی هایی هم هست، جهان خالی از زیبایی و رد پای ماوراء نیست!
پس باید مقاومت کرد
با تمام توان
تا آخرین نفس
آیا سرانجام دریچهء نور گشوده خواهد شد و از این جهان به جای بهتری خواهیم رفت؟
چقدر انتظار کشیده ایم برای آن روز…
پس چه وقت تحقق می یابد
بسی طولانی بنظر میرسد
یا که شاید ما خود مقصر بودیم که طولانی تر شد
بهرحال… دیگر هیچ راهی را برای نجات، جز مقاومت در همین مسیر، نمیشناسم.
باید به سختی الماس شد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>