همه دروغ گفته اند و میگویند!

نظر من این است که همه دروغ گفته اند و میگویند.
همه!
خواسته یا ناخواسته. آگاه یا ناآگاه یا شاید درواقع نیمه آگاه!
هیچکس استثناء نیست.
فرق زیادی نمیکند عنوان و لباس چیست، همه دروغ گفته و میگویند.
بطور مثال دین را برای ما طوری تعریف کردند، اما تجربهء من در زندگی حداقل مقداری و در یکسری چیزها که البته جزیی و کم اهمیت نیستند چیز دیگری بوده است. من راه خویش را رفتم، و از عقل و وجدان و تجربیات خودم در زندگی استفاده کردم. البته از تمامی منابع ممکن دیگر منجمله ادیان متعارف و نامتعارف و مکاتب عرفان نیز بهره برده ام، آنچه بنظرم درست و مفید بوده است را سعی کرده ام آزمون یا استفاده کنم.

گفتند سرنگون خواهی شد، اما نشدم، بلکه هر روز نشانه های حمایت ماوراء را بیشتر در زندگی ام مشاهده کردم.
ماوراء با من سخن میگوید، در خوابهایم مرا آگاه میکند، به من کمک میکند. آنچه میخواهم، حداقل از آنچه فکر میکنم مجازم که بخواهم، برآورده میشود، شاید نه همه اش، نه همه اش به این زودی، اما اکثرش میشود، حتی اگر برای آن یک معجزه لازم باشد! بعضی موارد هست که پس از سالها برآورده میشوند، که حتما مصلحت در این بوده، و شاید من پیش تر ظرفیتش را نداشته ام. بهرحال وجود و کمک ماوراء را همواره و هر روز بیش از پیش حس کرده ام.
دیگر چه میخواهم از زندگی؟
اساسا از این زندگی نمیتوان خیلی زیاد انتظار داشت. یعنی نمیشود همه چیز را با هم خواست. باید از پاره ای چیزها گذشت، تا به چیزهای دیگری دست یافت. این جهان دارای قوانین و محدودیت های خاصی است. این را نادان ها درک نمیکنند، ابله ها به سخره میگیرند، درحالیکه خود نمودی از این قوانین و محدودیت ها هستند!
این را تیزهوشان در خواهند یافت.
اما براستی تیزهوش چه کسیست؟
هوش ابعاد زیاد و پیچیده ای دارد، که شاید بعضی از آنها ناشناخته باشند، اما آدمی خود میتواند بینش و بصیرت و تیزهوشی را لمس و درک کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>