غلبه بر ترس ها!

ترس ها ما را رنج میدهند، و ضعیف میکنند!
راستش انگار کم کم دارم میفهمم و میرسم به اینکه در ادیان میگویند تنها از خدا بترسید یعنی چه!
ترس های دیگر ما را رنج میدهند، شکنجه میکنند، کیفیت زندگی ما را پایین میاورند، ما را ضعیف میکنند.

باید بر ترس ها غلبه کرد.
جامعه سرشار از دروغ و فریب است. مواظب باشید!
جامعه ما را فریب میدهد، گمراه میکند، با کلیشه هایش، با دروغ های بسیارش، با القای ترس هایش.
جامعه به ما میگوید که تو نمیتوانی، نخواهی توانست، برخلاف کلیشه ها و معیارها و ارزشهای من فکر و حرکت کنی، و اگر کنی شکست خورده ای، یک بازنده!
اما من تاکنون برخلاف خیلی از این باورها پیش رفته ام، و شکستی نمیبینم، بلکه روز به روز بیشتر متوجه میشوم که آنچه دیگران معیار اصلی پیروزی و خوشبختی میدانند تا چه حد توخالی و ابلهانه است!
اینچنین جامعه ما را خواهد فریفت.
ضعیفان فریب میخورند، آنان از خود اراده و فکری ندارند.
و ترس دشمن اصلی ماست.
ترس اراده و کنترل ما را بر زندگی مان سلب میکند.
جامعه القاگر ترس های زیادیست.
جامعه میگوید طبق کلیشه های من عمل کن، وگرنه نابود خواهی شد، وگرنه دچار رنج و فلاکت خواهی شد.
اما من به دنبال قدرتهای درونی انسان بودم.
آیا براستی انسان اینقدر ضعیف است؟
آیا قدرت خوشحال زیستن با یک زندگی ساده و سالم را ندارد؟
وقتی نگاه میکنی در تاریخ، انسانهایی که ساده اما خوشبخت زیسته اند کم نبوده اند، هرچند مسلما اکثریت نبوده اند!
آیا تمامی راهبان بدبخت بوده اند؟
آیا رزمی کارهای شائولین ضعیف و شکست خورده هستند؟
من گمان نمیکنم بتوان هیچ حکم روشن و محکمی داد.
بلکه آنها مرا به سوی قدرت و آزادی حقیقی انسان رهنمون شده اند.
قدرتی که وابسته به کلیشه های جامعه، وابسته به میزان زیادی از ثروت یا مقام و قدرتهای اجتماعی نباشد. قدرت نهراسیدن، قدرت برکت گرفتن از کائنات، قدرت خواست و ارادهء آزاد انسان سالم، نه این همه بیمار، احمق، فاسدها!
راستش بقدر کافی ثروتمند و قدرتمند دیده ام، اما هیچیک را آنقدرها که تبلیغ میشود خوشبخت، بی نقص، موفق، برتر، نیافته ام! خواهید باور کنید و خواهید نکنید، این بینش و تشخیص من بوده است! میتوانم وارد جزییات شوم و مثالهای زیادی بزنم از گرفتاری ها و نقص ها و ضعف ها و حتی ترس ها و رنج هایشان، اما فکر نمیکنم نیاز یا به مصلحت باشد.
بهرحال، از ما گفتن بود.
به جهان نادان ها خوش آمدید!
جهل در این جهان فراوان است، و دانایی و خرد حقیقی اندک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>