لانهء گرگ!

جهان را میدان نبرد بزرگی یافتم. نبردی بی رحمانه.
وقتی اینچنین بنگری، هیچ جای جهان جای خانه ساختن نیست، جای پرورش گل نیست، چراکه به سادگی ممکن است زیر پای این نبرد خونین له شود! کسی به خانهء تو توجهی نخواهد کرد، کسی گلهای باغچهء تو را رعایت نخواهد کرد. هیچ تضمینی نیست! اگر شما میخواهید خانه بسازید، گل بپرورید، باغچه ای داشته باشید، خب بسازید، و به پرورش گلهایتان مشغول شوید، اما من خانه ای نخواهم ساخت، باغچه ای نخواهم ساخت، اینجا جای خانه ساختن نیست در بستر این رود پر طغیان!

مگر روزی، شاید روزی، که قدرتی خارق العاده بدست آورده باشم. شاید!
چرا باید چیزی را بسازیم که کنترل سرنوشتش در دست خودمان نیست؟ چرا چیزهایی اینقدر آسیب پذیر و ظریف و ضعیف؟ چرا همسر، چرا خانواده، چرا بچه، چرا خانه و زندگی؟
بنظر من طبیعی تر آنست که یک گرگ باشیم، گرچه گرگی تنها، گرگی که موجود بدی نیست اما گرگ زندگی در این جهان است، و میدانید، خب، گرگها خانه نمیسازند، آنها لانه دارند!
همه چیزت باید همراه خودت باشد. ترجیحا! تاجاییکه میشود. لانه ای داری، جای گرم و نرمی، کافیست. بیش از این از جهان و خدایش انتظار نمیرود، که هرگز این را ثابت نکرده است؛ حداقل نه به من!
شاید حتی یک گرگ هم از لانه اش دفاع میکند، با اینکه جز خودش کسی در آنجا نیست، نه همسری و نه کودکی. اما خوبی لانه آنست که اگر مجبور شدی میتوانی ترکش کنی، و جای دیگری لانه ای دیگر بسازی. خوبیش اش اینست که هزینه و زمان زیادی صرفش نشده و دوباره ساختنش هم زیاد سخت و پرهزینه نیست.
ما گرگیم در جهان. گرگهای تنها. این روش طبیعی زندگی در چنین جهانیست!
چه زیباست گرگی که بر بالای صخره ای چشمان درخشانش در شبی بارانی زیر مهتاب منظرهء جهانی را که در آن به دنیا آمده است مینگرد.
باید گرگ بود. در سایهء مهتاب زوزه کشید. چشمانی مهیب و درخشان داشت. و واقعیت جهان را در تنهایی نظاره گر بود. این شکوهی عینیست که میتوان لمسش کرد، و وجودش و دریافت مستقیمش، اثبات حقیقتش است!
آیا این قدرت نمیخواهد؟
جهان خویش را آنطور که واقعا هست ببینیم و دوست بداریم.
جهان و زندگی آنگاه زیبا خواهد بود، اما تنها یک گرگ میتواند به چنین درجه ای از قدرت دست یابد.
این است عظمت و زیبایی طبیعت که چنین موجود پرشکوهی را خلق میکند.
آیا خداوندی هست که او این موجود را آفریده است؟ شاید! من به آن خداوند احسنت میگویم!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>